APC-rezistence - Hyphen

APC-rezistence - HyphenP_APC-rezistence - Hyphen

APC-rezistence - Hyphen (P; relativní arb. aktivita [1] *)
APC-rezistence - Hyphen (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))
APC-rezistence - Hyphen (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))


APC-rezistence - Hyphen (P; relativní arb. aktivita [1] *)

Systém: P
Komponenta: APC-rezistence - Hyphen
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 16429
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje vrozenou nebo získanou nedostatečnou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Nejčastější příčinou vrozené APC-R je tzv. Leidenská mutace faktoru V (bodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale je zpomaleno proteolytické štěpení jednak FVa aktivovaným PC, především ale FVIIIa komplexem FV-APC. Výsledkem je pomalá inaktivace faktoru VIIIa a zvýšení stability komplexu protrombinázy. Toto může vést k rozvinutí hyperkoagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního koagulačního testu na principu APTT nebo RVVT, výsledky se udávají dle typu setu jako koagulační čas s APC nebo jako poměr dvou koagulačních časů (s APC a bez APC), nově jsou k dispozici testy, které vydávají výsledky v % (1).
Pro větší citlivost některých testu (viz firemní doporučení) k vrozenému defektu se doporučuje přidat plazmu s deficitním FV (v některých případech je součástí testu).

Referenční meze

Viz též:
APC-rezistence - Hyphen
P
*
Relativní arbitrární aktivitaAPC-rezistence - Hyphen (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (det. změn mag. pole))

Systém: P
Komponenta: APC-rezistence - Hyphen
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 16430
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje vrozenou nebo získanou nedostatečnou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Nejčastější příčinou vrozené APC-R je tzv. Leidenská mutace faktoru V (bodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale je zpomaleno proteolytické štěpení jednak FVa aktivovaným PC, především ale FVIIIa komplexem FV-APC. Výsledkem je pomalá inaktivace faktoru VIIIa a zvýšení stability komplexu protrombinázy. Toto může vést k rozvinutí hyperkoagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního koagulačního testu na principu APTT nebo RVVT, výsledky se udávají dle typu setu jako koagulační čas s APC nebo jako poměr dvou koagulačních časů (s APC a bez APC), nově jsou k dispozici testy, které vydávají výsledky v % (1).
Pro větší citlivost některých testu (viz firemní doporučení) k vrozenému defektu se doporučuje přidat plazmu s deficitním FV (v některých případech je součástí testu).

Referenční meze

Viz též:
APC-rezistence - Hyphen
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní arbitrární aktivitaAPC-rezistence - Hyphen (P; relativní arb. aktivita [1] Koagulace (opticky))

Systém: P
Komponenta: APC-rezistence - Hyphen
Druh veličiny: Relativní arbitrární aktivita
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 16431
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.Text abstraktu ke komponentě
Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) představuje vrozenou nebo získanou nedostatečnou odpověď na aktivovaný protein C (APC). Nejčastější příčinou vrozené APC-R je tzv. Leidenská mutace faktoru V (bodová mutace genu pro faktor V). U této mutace má FV normální prokoagulační aktivitu, ale je zpomaleno proteolytické štěpení jednak FVa aktivovaným PC, především ale FVIIIa komplexem FV-APC. Výsledkem je pomalá inaktivace faktoru VIIIa a zvýšení stability komplexu protrombinázy. Toto může vést k rozvinutí hyperkoagulačního stavu a vzniku trombózy. APC-R se stanovuje pomocí funkčního koagulačního testu na principu APTT nebo RVVT, výsledky se udávají dle typu setu jako koagulační čas s APC nebo jako poměr dvou koagulačních časů (s APC a bez APC), nově jsou k dispozici testy, které vydávají výsledky v % (1).
Pro větší citlivost některých testu (viz firemní doporučení) k vrozenému defektu se doporučuje přidat plazmu s deficitním FV (v některých případech je součástí testu).

Referenční meze

Viz též:
APC-rezistence - Hyphen
P
Koagulace (opticky)
Relativní arbitrární aktivita