Rezistence na aktivovaný protein C - kontrolní plazma

APC rezistence - kontr.P_APC rezistence - kontr.

APC rezistence - kontr. (P; čas [s] *) Neaktuální
APC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální
APC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální
APC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální
APC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální


APC rezistence - kontr. (P; čas [s] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Rezistence na aktivovaný protein C - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 07721
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Zjišťuje se čas APTT testu po přidání aktivovaného proteinu C (APC) - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
ČasAPC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Rezistence na aktivovaný protein C - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace
Klíč: 07722
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Zjišťuje se čas APTT testu po přidání aktivovaného proteinu C (APC) - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
ČasAPC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace (det. impulzem)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Rezistence na aktivovaný protein C - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07723
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Zjišťuje se čas APTT testu po přidání aktivovaného proteinu C (APC) - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
ČasAPC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace (det. změn mag. pole)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Rezistence na aktivovaný protein C - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07724
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Zjišťuje se čas APTT testu po přidání aktivovaného proteinu C (APC) - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
ČasAPC rezistence - kontr. (P; čas [s] Koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Rezistence na aktivovaný protein C - kontrolní plazma
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07725
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 15 - 200 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Funkční testy nezátěžové
Pokyny, poznámky, info:
Zjišťuje se čas APTT testu po přidání aktivovaného proteinu C (APC) - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Čas