Interpretace nálezu antigenů parazitů

Interpretace APARAZREPI_Interpretace APARAZ

Interpretace APARAZ (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)


Interpretace APARAZ (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Interpretace nálezu antigenů parazitů
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20863
Gesce: informatika
Vznik: Blok připojovaný k nálezu (např. texty)
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:
Interpretace nálezu antigenů parazitů

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Blok interpretační
Datový přenos
Typ