Protilátky IgG proti nukleohistonům

Anti-nukleohistony IgGS_Anti-nukleohistony IgG

Anti-nukleohistony IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-nukleohistony IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

P_Anti-nukleohistony IgG

Anti-nukleohistony IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-nukleohistony IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Anti-nukleohistony IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti nukleohistonům
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 04808
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti nukleohistonům patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-nukleohistony IgG
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-nukleohistony IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti nukleohistonům
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 04809
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti nukleohistonům patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-nukleohistony IgG
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-nukleohistony IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti nukleohistonům
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 04806
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti nukleohistonům patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-nukleohistony IgG
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-nukleohistony IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti nukleohistonům
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 04807
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti nukleohistonům patří do rodiny autoprotilátek zaměřených proti jaderným antigenům. Vyšetření je pozitivní u lupus erythematodes.

Referenční meze

Viz též:
Anti-nukleohistony IgG
P
ELISA
Arbitrární koncentrace