Protilátky proti jádru buňky IgA

Anti-nukleární IgAS_Anti-nukleární IgA

Anti-nukleární IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

P_Anti-nukleární IgA

Anti-nukleární IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)


Anti-nukleární IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti jádru buňky IgA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 15095
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-nukleární IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti jádru buňky IgA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 15094
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:
Položka je vytvořena pouze pro nespecifikovanou proceduru a beze škál, protože v praxi se nyní používá řada různých nestandardizovaných procedur a neexistuje všeobecně uznávaný rozsah referenčních hodnot.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentrace