Androstendion

AndrostendionS_Androstendion

Androstendion (S; látková konc. [nmol/l] *)
Androstendion (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Androstendion (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

P_Androstendion

Androstendion (P; látková konc. [nmol/l] *)
Androstendion (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)
Androstendion (P; látková konc. [nmol/l] RIA)


Androstendion (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Androstendion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08119
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 3,0 9,6 nmol/l
M 15R 99R+ 2,6 7,2 nmol/l

Viz též:
S
*
Látková koncentraceAndrostendion (S; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Androstendion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13605
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 1,0 12,2 nmol/l
M 15R 99R+ 2,4 12,6 nmol/l

Viz též:
S
ELISA
Látková koncentraceAndrostendion (S; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: S
Komponenta: Androstendion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08053
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 3,0 9,6 nmol/l
M 15R 99R+ 2,6 7,2 nmol/l

Viz též:
S
RIA
Látková koncentraceAndrostendion (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Androstendion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 08117
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat vždy ráno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně odseparovat po centrifugaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 3,0 9,6 nmol/l
M 15R 99R+ 2,6 7,2 nmol/l

Viz též:
P
*
Látková koncentraceAndrostendion (P; látková konc. [nmol/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Androstendion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: ELISA
Klíč: 13604
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Přepočítavací faktor: ng/dl * 0,0349 = nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat vždy ráno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně odseparovat po centrifugaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 1,0 12,2 nmol/l
M 15R 99R+ 2,4 12,6 nmol/l

Viz též:
P
ELISA
Látková koncentraceAndrostendion (P; látková konc. [nmol/l] RIA)

Systém: P
Komponenta: Androstendion
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: RIA
Klíč: 08118
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 20 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Hormony, mediátory
Pokyny, poznámky, info:
Přepočítavací faktor: ng/dl * 0,0349 = nmol/l

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat vždy ráno.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Urychleně odseparovat po centrifugaci.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 3 d
4 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 1 rText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
F 15R 99R+ 3,0 9,6 nmol/l
M 15R 99R+ 2,6 7,2 nmol/l

Viz též:
P
RIA
Látková koncentrace