Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgA

P-ANCA IgAS_P-ANCA IgA

P-ANCA IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
P-ANCA IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_P-ANCA IgA

P-ANCA IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
P-ANCA IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))


P-ANCA IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16671
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceP-ANCA IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 16672
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceP-ANCA IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 16669
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceP-ANCA IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti cyt. neutrofilů - perinukl. IgA
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 16670
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární látková koncentrace