Protilátky IgG proti cytoplazmě neutrofilů

ANCA IgGS_ANCA IgG

ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)
ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_ANCA IgG

ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)
ANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))


ANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti cytoplazmě neutrofilů
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 16520
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Hodnocení: 0 = negativní, 1 = slabě pozitivní (+), 2 = pozitivní (++), 3 = jasně pozitivní (+++), 4 = silně pozitivní (++++)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární koncentraceANCA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti cytoplazmě neutrofilů
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 16521
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Hodnocení: 0 = negativní, 1 = slabě pozitivní (+), 2 = pozitivní (++), 3 = jasně pozitivní (+++), 4 = silně pozitivní (++++)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární koncentraceANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti cytoplazmě neutrofilů
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 16518
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Hodnocení: 0 = negativní, 1 = slabě pozitivní (+), 2 = pozitivní (++), 3 = jasně pozitivní (+++), 4 = silně pozitivní (++++)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární koncentraceANCA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti cytoplazmě neutrofilů
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 16519
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, KVAL, SP, BP
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:
Hodnocení: 0 = negativní, 1 = slabě pozitivní (+), 2 = pozitivní (++), 3 = jasně pozitivní (+++), 4 = silně pozitivní (++++)

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární koncentrace