Alfa-amyláza - pankreatický typ

AMS pankreatickáS_AMS pankreatická

AMS pankreatická (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
AMS pankreatická (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_AMS pankreatická

AMS pankreatická (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
AMS pankreatická (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

U_AMS pankreatická

AMS pankreatická (U; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
AMS pankreatická (U; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

DU_AMS pankreatická

AMS pankreatická (dU; tok katal. akt. [µkat/d] *)
AMS pankreatická (dU; tok katal. akt. [µkat/d] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFDR_AMS pankreatická

AMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
AMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_AMS pankreatická

AMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
AMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFS_AMS pankreatická

AMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
AMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


AMS pankreatická (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00643
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,1 - 40 - 60
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Pro stanovení se preferuje sérum.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <1,92 µkat/l

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00644
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,1 - 40 - 60
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Pro stanovení se preferuje sérum.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <1,92 µkat/l

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00641
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,1 - 40 - 60
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Sérum je vhodnější materiál.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <1,92 µkat/l

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00642
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,1 - 40 - 60
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Sérum je vhodnější materiál.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 2 týden
-20 °C: 8 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <1,92 µkat/l

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (U; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: U
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 11455
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 0,1 - 40 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (U; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: U
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11456
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,001 - 1 - 40 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (dU; tok katal. akt. [µkat/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Tok katalytické aktivity
Jednotka: µkat/d
Procedura: *
Klíč: 11453
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1,0 - 100 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
*
Tok katalytické aktivityAMS pankreatická (dU; tok katal. akt. [µkat/d] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: dU
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Tok katalytické aktivity
Jednotka: µkat/d
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 11454
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1,0 - 100 - 500
MTV: X, UA
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
dU
Absorpční spektrofotometrie
Tok katalytické aktivityAMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 12445
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,30 - 40 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
*
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Drén); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Drén)
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12446
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,30 - 40 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná drénem
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Drén)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 12447
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,30 - 40 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 12448
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,30 - 40 - 1000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 13897
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,30 - 40 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Sonda)
*
Koncentrace katalytické aktivityAMS pankreatická (Nespecif. tekutina(Sonda); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Sonda)
Komponenta: Alfa-amyláza - pankreatický typ
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 13898
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,30 - 40 - 10000
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná sondou
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Nespecif. tekutina(Sonda)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity