Makroamylázový komplex

Makroamylázový komplex



AMS(P)_Makroamylázový komplex

Makroamylázový komplex (AMS(P); podíl katal. akt. [1] *)
Makroamylázový komplex (AMS(P); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)

AMS(S)_Makroamylázový komplex

Makroamylázový komplex (AMS(S); podíl katal. akt. [1] *)
Makroamylázový komplex (AMS(S); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)


Makroamylázový komplex (AMS(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: AMS(P)
Komponenta: Makroamylázový komplex
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00637
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1,001
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Makroamyláza je makrokomplex enzymu alfa-amylázy s vysokomolekulárními proteiny plazmy, především s imunoglobuliny IgA a IgG. Může být příčinou bezpříznakového přetrvávání zvýšené aktivity alfa-amylázy v plazmě.

Referenční meze

Viz též:
Makroamylázový komplex
AMS(P)
*
Podíl katalytické aktivity



Makroamylázový komplex (AMS(P); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: AMS(P)
Komponenta: Makroamylázový komplex
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00638
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1,001
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě
Makroamyláza je makrokomplex enzymu alfa-amylázy s vysokomolekulárními proteiny plazmy, především s imunoglobuliny IgA a IgG. Může být příčinou bezpříznakového přetrvávání zvýšené aktivity alfa-amylázy v plazmě.

Referenční meze

Viz též:
Makroamylázový komplex
AMS(P)
Absorpční spektrofotometrie
Podíl katalytické aktivity



Makroamylázový komplex (AMS(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: AMS(S)
Komponenta: Makroamylázový komplex
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00639
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1,001
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy



Text abstraktu ke komponentě
Makroamyláza je makrokomplex enzymu alfa-amylázy s vysokomolekulárními proteiny plazmy, především s imunoglobuliny IgA a IgG. Může být příčinou bezpříznakového přetrvávání zvýšené aktivity alfa-amylázy v plazmě.

Referenční meze

Viz též:
Makroamylázový komplex
AMS(S)
*
Podíl katalytické aktivity



Makroamylázový komplex (AMS(S); podíl katal. akt. [1] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: AMS(S)
Komponenta: Makroamylázový komplex
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00640
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 0,5 - 1,001
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy



Text abstraktu ke komponentě
Makroamyláza je makrokomplex enzymu alfa-amylázy s vysokomolekulárními proteiny plazmy, především s imunoglobuliny IgA a IgG. Může být příčinou bezpříznakového přetrvávání zvýšené aktivity alfa-amylázy v plazmě.

Referenční meze

Viz též:
Makroamylázový komplex
AMS(S)
Absorpční spektrofotometrie
Podíl katalytické aktivity