Amoniak

AmoniakP_Amoniak

Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] *)
Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)
Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)
Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotom. registr.)

U_Amoniak

Amoniak (U; látková konc. [µmol/l] *)
Amoniak (U; látková konc. [µmol/l] Titrace-potenciometrická)


Amoniak (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Amoniak
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00617
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr, zabraňte hemolýze. Hemolýza zvyšuje koncentraci amoniaku, erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci amoniaku než plazma. Dodržte poměr protisrážlivého činidla a krve, zkumavka musí být zcela naplněna krví. Ihned po odběru uzavřete a transportujte na ledu tak, aby analýza byla provedena do 20 minut po odběru (doporučuje se, aby analýza byla provedena ihned po odběru).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 1°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do 10 minut zcentrifugovat a separovat plazmu, držet na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita několik hodin v ledové lázni v uzavřené nádobce. Dlouhodobé skladování plazmy při -30 °C.Text abstraktu ke komponentě
Amoniak je nejjednodušší sloučenina dusíku s vodíkem, za normálních podmínek se vyskytuje jako bezbarvý dráždivý plyn. Má bazické vlastnosti, ve vodných roztocích se nachází nejen volně rozpuštěný, ale částečně také protonizovaný jako amonný kation. V lidském těle vzniká amoniak hlavně odbouráváním proteinů - je odpadním produktem aminodusíku aminokyselin. Jde o neurotoxickou látku, která je za fyziologických podmínek detoxikována hlavně v játrech tvorbou urey (močovinový cyklus), částečně také syntézou glutaminu (i extrahepatálně). Většina extrahepatálně syntetizovaného amoniaku je v krevní plazmě přítomna v netoxické formě, vázaná v molekulách glutaminu a alaninu. Z těla je amoniak vylučován močí převážně jako urea, ale také jako amonný kation, vznikající v ledvinách hydrolýzou glutaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 0 <107 120 200 1000 µmol/l
1T 2T 0 <92 150 250 1000 µmol/l
2T 1R 0 <50 100 200 1000 µmol/l
1R 99R+ 0 <35 40 50 1200 µmol/l

Viz též:
P_Amoniak
Amoniak
P
*
Látková koncentraceAmoniak (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Amoniak
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 10849
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr, zabraňte hemolýze. Hemolýza zvyšuje koncentraci amoniaku, erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci amoniaku než plazma. Dodržte poměr protisrážlivého činidla a krve, zkumavka musí být zcela naplněna krví. Ihned po odběru uzavřete a transportujte na ledu tak, aby analýza byla provedena do 20 minut po odběru (doporučuje se, aby analýza byla provedena ihned po odběru).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 1°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do 10 minut zcentrifugovat a separovat plazmu, držet na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita několik hodin v ledové lázni v uzavřené nádobce. Dlouhodobé skladování plazmy při -30 °C.Text abstraktu ke komponentě
Amoniak je nejjednodušší sloučenina dusíku s vodíkem, za normálních podmínek se vyskytuje jako bezbarvý dráždivý plyn. Má bazické vlastnosti, ve vodných roztocích se nachází nejen volně rozpuštěný, ale částečně také protonizovaný jako amonný kation. V lidském těle vzniká amoniak hlavně odbouráváním proteinů - je odpadním produktem aminodusíku aminokyselin. Jde o neurotoxickou látku, která je za fyziologických podmínek detoxikována hlavně v játrech tvorbou urey (močovinový cyklus), částečně také syntézou glutaminu (i extrahepatálně). Většina extrahepatálně syntetizovaného amoniaku je v krevní plazmě přítomna v netoxické formě, vázaná v molekulách glutaminu a alaninu. Z těla je amoniak vylučován močí převážně jako urea, ale také jako amonný kation, vznikající v ledvinách hydrolýzou glutaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
10R 99R+ <53 µmol/l

Viz též:
P_Amoniak
Amoniak
P
Absorpční spektrofotometrie
Látková koncentraceAmoniak (P; látková konc. [µmol/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: Amoniak
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03914
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr, zabraňte hemolýze. Hemolýza zvyšuje koncentraci amoniaku, erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci amoniaku než plazma. Dodržte poměr protisrážlivého činidla a krve, zkumavka musí být zcela naplněna krví. Ihned po odběru uzavřete a transportujte na ledu tak, aby analýza byla provedena do 20 minut po odběru (doporučuje se, aby analýza byla provedena ihned po odběru).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 1°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do 10 minut zcentrifugovat a separovat plazmu, držet na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita několik hodin v ledové lázni v uzavřené nádobce. Dlouhodobé skladování plazmy při -30 °C.Text abstraktu ke komponentě
Amoniak je nejjednodušší sloučenina dusíku s vodíkem, za normálních podmínek se vyskytuje jako bezbarvý dráždivý plyn. Má bazické vlastnosti, ve vodných roztocích se nachází nejen volně rozpuštěný, ale částečně také protonizovaný jako amonný kation. V lidském těle vzniká amoniak hlavně odbouráváním proteinů - je odpadním produktem aminodusíku aminokyselin. Jde o neurotoxickou látku, která je za fyziologických podmínek detoxikována hlavně v játrech tvorbou urey (močovinový cyklus), částečně také syntézou glutaminu (i extrahepatálně). Většina extrahepatálně syntetizovaného amoniaku je v krevní plazmě přítomna v netoxické formě, vázaná v molekulách glutaminu a alaninu. Z těla je amoniak vylučován močí převážně jako urea, ale také jako amonný kation, vznikající v ledvinách hydrolýzou glutaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 0 <107 120 200 1000 µmol/l
1T 2T 0 <92 150 250 1000 µmol/l
2T 1R 0 <50 100 200 1000 µmol/l
1R 99R+ 0 <35 40 50 1200 µmol/l

Viz též:
P_Amoniak
Amoniak
P
Spektrofotometrie reflexní
Látková koncentraceAmoniak (P; látková konc. [µmol/l] Absorpční spektrofotom. registr.)

Systém: P
Komponenta: Amoniak
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. registr.
Klíč: 00618
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Anaerobní odběr, zabraňte hemolýze. Hemolýza zvyšuje koncentraci amoniaku, erytrocyty obsahují 2-3krát vyšší koncentraci amoniaku než plazma. Dodržte poměr protisrážlivého činidla a krve, zkumavka musí být zcela naplněna krví. Ihned po odběru uzavřete a transportujte na ledu tak, aby analýza byla provedena do 20 minut po odběru (doporučuje se, aby analýza byla provedena ihned po odběru).
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 20 min při doporučené teplotě 1°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Do 10 minut zcentrifugovat a separovat plazmu, držet na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 4 d
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita několik hodin v ledové lázni v uzavřené nádobce. Dlouhodobé skladování plazmy při -30 °C.Text abstraktu ke komponentě
Amoniak je nejjednodušší sloučenina dusíku s vodíkem, za normálních podmínek se vyskytuje jako bezbarvý dráždivý plyn. Má bazické vlastnosti, ve vodných roztocích se nachází nejen volně rozpuštěný, ale částečně také protonizovaný jako amonný kation. V lidském těle vzniká amoniak hlavně odbouráváním proteinů - je odpadním produktem aminodusíku aminokyselin. Jde o neurotoxickou látku, která je za fyziologických podmínek detoxikována hlavně v játrech tvorbou urey (močovinový cyklus), částečně také syntézou glutaminu (i extrahepatálně). Většina extrahepatálně syntetizovaného amoniaku je v krevní plazmě přítomna v netoxické formě, vázaná v molekulách glutaminu a alaninu. Z těla je amoniak vylučován močí převážně jako urea, ale také jako amonný kation, vznikající v ledvinách hydrolýzou glutaminu.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1T 0 <107 120 200 1000 µmol/l
1T 2T 0 <92 150 250 1000 µmol/l
2T 1R 0 <50 100 200 1000 µmol/l
1R 99R+ 0 <35 40 50 1200 µmol/l

Viz též:
P_Amoniak
Amoniak
P
Absorpční spektrofotom. registr.
Látková koncentraceAmoniak (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Amoniak
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00619
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:
Používá se v rámci acidifikačních testů, interpretace a odběrové schéma závisí na provedení

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Amoniak je nejjednodušší sloučenina dusíku s vodíkem, za normálních podmínek se vyskytuje jako bezbarvý dráždivý plyn. Má bazické vlastnosti, ve vodných roztocích se nachází nejen volně rozpuštěný, ale částečně také protonizovaný jako amonný kation. V lidském těle vzniká amoniak hlavně odbouráváním proteinů - je odpadním produktem aminodusíku aminokyselin. Jde o neurotoxickou látku, která je za fyziologických podmínek detoxikována hlavně v játrech tvorbou urey (močovinový cyklus), částečně také syntézou glutaminu (i extrahepatálně). Většina extrahepatálně syntetizovaného amoniaku je v krevní plazmě přítomna v netoxické formě, vázaná v molekulách glutaminu a alaninu. Z těla je amoniak vylučován močí převážně jako urea, ale také jako amonný kation, vznikající v ledvinách hydrolýzou glutaminu.

Referenční meze

Viz též:
Amoniak
U
*
Látková koncentraceAmoniak (U; látková konc. [µmol/l] Titrace-potenciometrická)

Systém: U
Komponenta: Amoniak
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Titrace-potenciometrická
Klíč: 00620
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Anorganika
Pokyny, poznámky, info:
Používá se v rámci acidifikačních testů, interpretace a odběrové schéma závisí na provedení

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Amoniak je nejjednodušší sloučenina dusíku s vodíkem, za normálních podmínek se vyskytuje jako bezbarvý dráždivý plyn. Má bazické vlastnosti, ve vodných roztocích se nachází nejen volně rozpuštěný, ale částečně také protonizovaný jako amonný kation. V lidském těle vzniká amoniak hlavně odbouráváním proteinů - je odpadním produktem aminodusíku aminokyselin. Jde o neurotoxickou látku, která je za fyziologických podmínek detoxikována hlavně v játrech tvorbou urey (močovinový cyklus), částečně také syntézou glutaminu (i extrahepatálně). Většina extrahepatálně syntetizovaného amoniaku je v krevní plazmě přítomna v netoxické formě, vázaná v molekulách glutaminu a alaninu. Z těla je amoniak vylučován močí převážně jako urea, ale také jako amonný kation, vznikající v ledvinách hydrolýzou glutaminu.

Referenční meze

Viz též:
Amoniak
U
Titrace-potenciometrická
Látková koncentrace