Amisulprid*

Amisulprid*S_Amisulprid*

Amisulprid* (S; látková konc. [nmol/l] *)
Amisulprid* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

P_Amisulprid*

Amisulprid* (P; látková konc. [nmol/l] *)
Amisulprid* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)


Amisulprid* (S; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Amisulprid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18085
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Amisulprid je antipsychotikum indikované k léčbě akutní i chronické schizofrenie.
Referenční meze 271 - 867,2 nmol/l tj. 100 - 320 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,71

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceAmisulprid* (S; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Amisulprid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18086
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Amisulprid je antipsychotikum indikované k léčbě akutní i chronické schizofrenie.
Referenční meze 271 - 867,2 nmol/l tj. 100 - 320 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,71

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Látková koncentraceAmisulprid* (P; látková konc. [nmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Amisulprid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: *
Klíč: 18083
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Amisulprid je antipsychotikum indikované k léčbě akutní i chronické schizofrenie.
Referenční meze 271 - 867,2 nmol/l tj. 100 - 320 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,71

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceAmisulprid* (P; látková konc. [nmol/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Amisulprid*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: nmol/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18084
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Amisulprid je antipsychotikum indikované k léčbě akutní i chronické schizofrenie.
Referenční meze 271 - 867,2 nmol/l tj. 100 - 320 ug/l; ug/l = nmol/l / 2,71

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět před podáním dávky, případně za 2 hodiny po podání.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Látková koncentrace