Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)

Anti-mikrosomy IgG (titr)S_Anti-mikrosomy IgG (titr)

Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)
Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)
Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_Anti-mikrosomy IgG (titr)

Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)
Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)
Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)
Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))


Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00591
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
S
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 00592
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
S
ELISA
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Hemaglutinace
Klíč: 00593
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
S
Hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-mikrosomy IgG (titr) (S; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 00594
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
S
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00587
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
P
*
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 00588
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
P
ELISA
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Hemaglutinace)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Hemaglutinace
Klíč: 00589
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
P
Hemaglutinace
Arbitrární koncentrace (titr)Anti-mikrosomy IgG (titr) (P; arb. konc. (titr) [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti mikrosomům štítné žlázy IgG (titr)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace (titr)
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 00590
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: titr ve tvaru "1 : číslo_celé"
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Autoprotilátky proti mikrosomům jsou v podstatě protilátkami proti tyroidální peroxidáze, důležitému enzymu štítné žlázy, který zabezpečuje jodaci tyrosinu v tyreoglobulinu. Gen pro anti-TPO se nachází na druhém chromozómu. Normálně je tento gen kódem pro dva proteiny (Anti-TPO1 a Anti-TPO2). Oba typy protilátek vznikají posttranskripční modifikací mRNA. Anti-TPO jsou přítomny ve vysokých koncentracích u chronické autoimunní tyreoiditidy a u začínající Hashimotovy tyreoiditidy. Stanovení anti-TPO má vysokou prognostickou hodnotu při sledování průběhu M. Basedow. U těchto onemocnění jsou vedle protilátek anti-TPO prokazatelné současně i protilátky proti TG. Stanovení protilátek anti-TPO má větší důležitost pro diagnostiku autoimunních onemocnění štítné žlázy než anti-TG.

Referenční meze

Viz též:
Anti-mikrosomy IgG (titr)
P
Arbitrární koncentrace (titr)