Amikacin*

Amikacin*S_Amikacin*

Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] EIA)
Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)
Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Amikacin*

Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] EIA)
Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)
Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

REPI_Amikacin*

Amikacin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná


Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00585
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu. Přednost pro vyšetření má sérum nebo EDTA plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separovat do 1 hodiny.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 5 dText abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
Amikacin*
S
*
Látková koncentraceAmikacin* (S; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: S
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 15069
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
Amikacin*
S
EIA
Látková koncentraceAmikacin* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 00586
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu. Přednost pro vyšetření má sérum nebo EDTA plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separovat do 1 hodiny.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 5 dText abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
Amikacin*
S
FPIA
Látková koncentraceAmikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18494
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
Amikacin*
S
IA
Látková koncentraceAmikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18495
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu. Přednost pro vyšetření má sérum nebo EDTA plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separovat do 1 hodiny.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 5 dText abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
Amikacin*
S
IA
Látková koncentraceAmikacin* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00583
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separovat do 1 hodiny od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 5 dText abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Amikacin*
Amikacin*
P
*
Látková koncentraceAmikacin* (P; látková konc. [µmol/l] EIA)

Systém: P
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: EIA
Klíč: 15068
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Amikacin*
Amikacin*
P
EIA
Látková koncentraceAmikacin* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 00584
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separovat do 1 hodiny od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 5 dText abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Amikacin*
Amikacin*
P
FPIA
Látková koncentraceAmikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18492
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Amikacin*
Amikacin*
P
IA
Látková koncentraceAmikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18493
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 60 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separovat do 1 hodiny od odběru.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 5 dText abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
P_Amikacin*
Amikacin*
P
IA
Látková koncentraceAmikacin* (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos) Druhotná

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Amikacin*
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20449
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Amikacin je aminoglykosidové baktericidní antibiotikum určené pro parenterální podávání se širokým antibakteriálním spektrem. Aminoglykosidová antibiotika jsou určena k léčbě infekcí způsobených aerobními Gram-negativními bakteriemi. Amikacin má úzké terapeutické okno. Při život ohrožujících infekcích musí být efektivní sérová koncentrace dosažena bez předávkování, při kterém se objevují toxické účinky.

Referenční meze

Viz též:
Amikacin*
Blok interpretační
Datový přenos
Typ