Amiodaron

AmiodaronS_Amiodaron

Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)
Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Amiodaron

Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)
Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)


Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Amiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18489
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat zkumavky se separačními gely.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned odseparovat sérum a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 3 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 2,5 mg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceAmiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Amiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18490
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat zkumavky se separačními gely.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned odseparovat sérum a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 3 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 2,5 mg/l

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceAmiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Amiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18491
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat zkumavky se separačními gely.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned odseparovat sérum a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 3 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 2,5 mg/l

Viz též:
S
IA
Hmotnostní koncentraceAmiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Amiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 18486
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned separovat plazmu a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 2 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 2,5 mg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceAmiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Amiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 18487
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned separovat plazmu a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 2 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 2,5 mg/l

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Hmotnostní koncentraceAmiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Amiodaron
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 18488
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned separovat plazmu a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 2 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1 2,5 mg/l

Viz též:
P
IA
Hmotnostní koncentrace