Amiodaron*

Amiodaron*S_Amiodaron*

Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] *)
Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

P_Amiodaron*

Amiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] *)
Amiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)
Amiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Amiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)


Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07153
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat zkumavky se separačními gely.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned odseparovat sérum a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 3 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Látková koncentraceAmiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 07154
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat zkumavky se separačními gely.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned odseparovat sérum a deproteinizovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 3 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
FPIA
Látková koncentraceAmiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17447
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAmiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18485
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Nepoužívat zkumavky se separačními gely.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned odseparovat sérum a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 3 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IA
Látková koncentraceAmiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 07151
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned separovat plazmu a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 2 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Látková koncentraceAmiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: FPIA
Klíč: 07152
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned separovat plazmu a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 2 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
FPIA
Látková koncentraceAmiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: P
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 17446
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAmiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Amiodaron*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: IA
Klíč: 18484
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,5 - 5 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ihned separovat plazmu a deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 2 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IA
Látková koncentrace