Alaninaminotransferáza

ALTS_ALT

ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)
ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

P_ALT

ALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)
ALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

UNSF_ALT

ALT (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALT (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

UNSFP_ALT

ALT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00581
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 <0,85 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,61 2,5 12,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l

Viz též:
S_ALT
ALT
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00582
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 5 d
-70 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 <0,85 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,61 2,5 12,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l

Viz též:
S_ALT
ALT
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: S
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 03913
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 <0,85 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,61 2,5 12,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l

Viz též:
S_ALT
ALT
S
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00579
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní. Lipémie může ovlivnit výsledky.Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 <0,85 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,61 2,5 12,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l

Viz též:
P_ALT
ALT
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00580
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní. Lipémie může ovlivnit výsledky.Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 <0,85 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,61 2,5 12,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l

Viz též:
P_ALT
ALT
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie reflexní)

Systém: P
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Spektrofotometrie reflexní
Klíč: 05153
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní. Lipémie může ovlivnit výsledky.Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1M 11D 1R 0 <0,85 2,5 12,0 50,0 µkat/l
1R 15R 0 <0,61 2,5 12,0 50,0 µkat/l
15R 99R+ 0 <0,73 2,5 12,0 50,0 µkat/l

Viz též:
P_ALT
ALT
P
Spektrofotometrie reflexní
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08443
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze

Viz též:
ALT
Nespecifikovaná tekutina
*
Koncentrace katalytické aktivityALT (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecifikovaná tekutina
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08444
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná (typ získání nesdělen)
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze

Viz též:
ALT
Nespecifikovaná tekutina
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityALT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 08445
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze

Viz též:
ALT
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivityALT (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: Nespecif. tekutina(Punkce)
Komponenta: Alaninaminotransferáza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 08446
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,05 - 0,05 - 100 - 200
MTV: X
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
ALT (alaninaminotransferáza) je cytoplazmatický enzym, katalyzující přenos aminoskupiny z L-alaninu na 2-oxoglutarát za vzniku pyruvátu a L-glutamátu. Reakce je volně reverzibilní, uplatňuje se při syntéze, odbourávání i přeměně aminokyselin. Se svým koenzymem pyridoxalfosfátem se tak ALT podílí na metabolismu dusíku v organismu. Nejvíce je obsažen v hepatocytech, při poškození buňky se vyplavuje ve zvýšené míře do krve. Stanovení aktivity ALT v séru se využívá převážně k posouzení poškození jater.

Referenční meze

Viz též:
ALT
Nespecif. tekutina(Punkce)
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity