Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)

ALP jaterníS_ALP jaterní

ALP jaterní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP jaterní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

P_ALP jaterní

ALP jaterní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP jaterní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

ALP(P)_ALP jaterní

ALP jaterní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)
ALP jaterní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

ALP(S)_ALP jaterní

ALP jaterní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)
ALP jaterní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)


ALP jaterní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00569
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALP jaterní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00570
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP jaterní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00567
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityALP jaterní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00568
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP jaterní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(P)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00563
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,900 - 1,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(P)
*
Podíl katalytické aktivityALP jaterní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: ALP(P)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00564
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,900 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(P)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityALP jaterní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(S)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00565
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,900 - 1,0
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(S)
*
Podíl katalytické aktivityALP jaterní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: ALP(S)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00566
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,900 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(S)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity