Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)

ALP střevníS_ALP střevní

ALP střevní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP střevní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

P_ALP střevní

ALP střevní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP střevní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

ALP(P)_ALP střevní

ALP střevní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)
ALP střevní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

ALP(S)_ALP střevní

ALP střevní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)
ALP střevní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)


ALP střevní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00561
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci elektroforézy izoenzymů ALP při zvýšené aktivitě celkové ALP. Koncentrace střevního izoenzymu stoupá po jídle, proto je nutné provádět odběr vždy nalačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALP střevní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00562
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci elektroforézy izoenzymů ALP při zvýšené aktivitě celkové ALP. Koncentrace střevního izoenzymu stoupá po jídle, proto je nutné provádět odběr vždy nalačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP střevní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00559
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityALP střevní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00560
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 8 - 20
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP střevní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(P)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00556
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(P)
*
Podíl katalytické aktivityALP střevní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: ALP(P)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 11448
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(P)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityALP střevní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(S)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00557
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(S)
*
Podíl katalytické aktivityALP střevní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: ALP(S)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00558
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,400 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
ALP(S)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity