Alkalická fosfatáza - kostní typ (protein)

ALP kostní typ (protein)S_ALP kostní typ (protein)

ALP kostní typ (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] *)
ALP kostní typ (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
ALP kostní typ (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

P_ALP kostní typ (protein)

ALP kostní typ (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] *)
ALP kostní typ (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)
ALP kostní typ (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)


ALP kostní typ (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 00554
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 2 - 80 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceALP kostní typ (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08442
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 2 - 80 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Hmotnostní koncentraceALP kostní typ (protein) (S; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 00555
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 2 - 80 - 500
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
IRMA
Hmotnostní koncentraceALP kostní typ (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 00552
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 2 - 80 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceALP kostní typ (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: ELISA
Klíč: 08441
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 2 - 80 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Hmotnostní koncentraceALP kostní typ (protein) (P; hmot. konc. [µg/l] IRMA)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (protein)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: IRMA
Klíč: 00553
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 2 - 80 - 500
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
IRMA
Hmotnostní koncentrace