Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)

ALP kostníS_ALP kostní

ALP kostní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP kostní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

P_ALP kostní

ALP kostní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALP kostní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

ALP(P)_ALP kostní

ALP kostní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)
ALP kostní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

ALP(S)_ALP kostní

ALP kostní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)
ALP kostní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)


ALP kostní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00550
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze

Viz též:
ALP kostní
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALP kostní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: S
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00551
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <1,6 µkat/l

Viz též:
ALP kostní
S
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP kostní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00548
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Plasma není vhodný materiál, sérum má přednost.Text abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <1,6 µkat/l

Viz též:
P_ALP kostní
ALP kostní
P
*
Koncentrace katalytické aktivityALP kostní (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Elektroforéza)

Systém: P
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00549
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,10 - 0,25 - 20 - 50
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Plasma není vhodný materiál, sérum má přednost.Text abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R+ <1,6 µkat/l

Viz též:
P_ALP kostní
ALP kostní
P
Elektroforéza
Koncentrace katalytické aktivityALP kostní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(P)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00544
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,900 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze

Viz též:
ALP kostní
ALP(P)
*
Podíl katalytické aktivityALP kostní (ALP(P); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: ALP(P)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00545
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,90 - 1,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze

Viz též:
ALP kostní
ALP(P)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivityALP kostní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)

Systém: ALP(S)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00546
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,900 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze

Viz též:
ALP kostní
ALP(S)
*
Podíl katalytické aktivityALP kostní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] Elektroforéza)

Systém: ALP(S)
Komponenta: Alkalická fosfatáza - kostní typ (enzym)
Druh veličiny: Podíl katalytické aktivity
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza
Klíč: 00547
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,90 - 1,00
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
4 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Alkalická fosfatáza kostní je membránová izoforma ALP, typická pro membránu osteoblastů. Používá se jako spolehlivý marker osteoformace. Kostní ALP je prokukována osteoblasty, gen na 2. chromozomu je společný s izoformou jaterní a ledvinovou, biologický poločas 40 hodin. Je citlivějším markerem kostní novotvorby než celková ALP.

Referenční meze

Viz též:
ALP kostní
ALP(S)
Elektroforéza
Podíl katalytické aktivity