Fruktóza-bisfosfát aldoláza

ALDS_ALD

ALD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

P_ALD

ALD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
ALD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)


ALD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: S
Komponenta: Fruktóza-bisfosfát aldoláza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00520
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 30 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, odebírat na lačno, transportovat na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nevhodné zmrazit, enzym citlivý na zmrazení.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALD (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: S
Komponenta: Fruktóza-bisfosfát aldoláza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00521
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 30 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, odebírat na lačno, transportovat na ledu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nevhodné zmrazit, enzym citlivý na zmrazení.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivityALD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

Systém: P
Komponenta: Fruktóza-bisfosfát aldoláza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: *
Klíč: 00518
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 30 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno, zabránit hemolýze, transportovat na ledu. Použít heparinát sodný nebo K2EDTA jako protisrážlivé činidlo.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nelze zamrazit, okamžitá změna hodnot.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Koncentrace katalytické aktivityALD (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

Systém: P
Komponenta: Fruktóza-bisfosfát aldoláza
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: µkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotometrie
Klíč: 00519
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,01 - 0,05 - 30 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno, zabránit hemolýze, transportovat na ledu. Použít heparinát sodný nebo K2EDTA jako protisrážlivé činidlo.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
4 - 8 °C: 2 d
Poznámka ke stabilitě:
Nelze zamrazit, okamžitá změna hodnot.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Absorpční spektrofotometrie
Koncentrace katalytické aktivity