Dehydratáza 5-aminolevulátu

ALA dehydratázaERC_ALA dehydratáza

ALA dehydratáza (Erytrocyty; konc. katal. akt. [nkat/l] *)
ALA dehydratáza (Erytrocyty; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotom. registr.)


ALA dehydratáza (Erytrocyty; konc. katal. akt. [nkat/l] *)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Dehydratáza 5-aminolevulátu
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: *
Klíč: 03187
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Jedná se o katalytickou koncentraci v litru erytrocytů

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ 0 13,8 138 250 555 2500 nkat/l

Viz též:
Erytrocyty_ALA dehydratáza
ALA dehydratáza
Erytrocyty
*
Koncentrace katalytické aktivityALA dehydratáza (Erytrocyty; konc. katal. akt. [nkat/l] Absorpční spektrofotom. registr.)

Systém: Erytrocyty
Komponenta: Dehydratáza 5-aminolevulátu
Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity
Jednotka: nkat/l
Procedura: Absorpční spektrofotom. registr.
Klíč: 03188
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Pokyny, poznámky, info:
Jedná se o katalytickou koncentraci v litru erytrocytů

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1R 99R+ 0 13,8 138 250 555 2500 nkat/l

Viz též:
Erytrocyty_ALA dehydratáza
ALA dehydratáza
Erytrocyty
Absorpční spektrofotom. registr.
Koncentrace katalytické aktivity