Alanin

AlaninS_Alanin

Alanin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Alanin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Alanin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Alanin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

P_Alanin

Alanin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Alanin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Alanin

Alanin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Alanin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)
Alanin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)
Alanin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

DU_Alanin

Alanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)
Alanin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)
Alanin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)
Alanin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

CSF_Alanin

Alanin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)
Alanin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Alanin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00462
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4M 0 150 190 240 346 380 420 10000 µmol/l
F 4M 10R 0 110 200 280 450 535 700 10000 µmol/l
M 4M 10R 0 60 150 260 470 570 780 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 80 200 310 515 625 800 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 60 190 290 500 595 750 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 45 150 260 485 600 850 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 100 215 310 500 600 800 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
S
*
Látková koncentraceAlanin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: S
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00463
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4M 0 150 190 240 346 380 420 10000 µmol/l
F 4M 10R 0 110 200 280 450 535 700 10000 µmol/l
M 4M 10R 0 60 150 260 470 570 780 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 80 200 310 515 625 800 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 60 190 290 500 595 750 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 45 150 260 485 600 850 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 100 215 310 500 600 800 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAlanin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00464
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4M 0 150 190 240 346 380 420 10000 µmol/l
F 4M 10R 0 110 200 280 450 535 700 10000 µmol/l
M 4M 10R 0 60 150 260 470 570 780 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 80 200 310 515 625 800 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 60 190 290 500 595 750 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 45 150 260 485 600 850 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 100 215 310 500 600 800 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAlanin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: S
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00465
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 10000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4M 0 150 190 240 346 380 420 10000 µmol/l
F 4M 10R 0 110 200 280 450 535 700 10000 µmol/l
M 4M 10R 0 60 150 260 470 570 780 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 80 200 310 515 625 800 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 60 190 290 500 595 750 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 45 150 260 485 600 850 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 100 215 310 500 600 800 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
S
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceAlanin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00460
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4M 0 150 190 240 346 380 420 10000 µmol/l
F 4M 10R 0 110 200 280 450 535 700 10000 µmol/l
M 4M 10R 0 60 150 260 470 570 780 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 80 200 310 515 625 800 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 60 190 290 500 595 750 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 45 150 260 485 600 850 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 100 215 310 500 600 800 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
P
*
Látková koncentraceAlanin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00461
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 100 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 4M 0 150 190 240 346 380 420 10000 µmol/l
F 4M 10R 0 110 200 280 450 535 700 10000 µmol/l
M 4M 10R 0 60 150 260 470 570 780 10000 µmol/l
F 10R 15R 0 80 200 310 515 625 800 10000 µmol/l
M 10R 15R 0 60 190 290 500 595 750 10000 µmol/l
F 15R 99R+ 0 45 150 260 485 600 850 10000 µmol/l
M 15R 99R+ 0 100 215 310 500 600 800 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAlanin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00466
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 147,0 565,0 1465,0 1920,0 4000,0 15000, µmol/l
F 5R 10R 0 11,0 37,0 205,0 770,0 1423,0 2900,0 15000, µmol/l
M 5R 10R 0 0 33,0 225,0 600,0 800,0 1530,0 15000, µmol/l
F 10R 14R 0 4,5 12,0 57,0 910,0 1340,0 2800,0 15000, µmol/l
M 10R 14R 0 8,5 50,0 180,0 700,0 960,0 2000,0 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 4,5 22,0 150,0 450,0 600,0 1200,0 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,7 19,0 125,0 377,0 500,0 1200,0 15000, µmol/l

Viz též:
Alanin
U
*
Látková koncentraceAlanin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-HPLC)

Systém: U
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00467
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 147,0 565,0 1465,0 1920,0 4000,0 15000, µmol/l
F 5R 10R 0 11,0 37,0 205,0 770,0 1423,0 2900,0 15000, µmol/l
M 5R 10R 0 0 33,0 225,0 600,0 800,0 1530,0 15000, µmol/l
F 10R 14R 0 4,5 12,0 57,0 910,0 1340,0 2800,0 15000, µmol/l
M 10R 14R 0 8,5 50,0 180,0 700,0 960,0 2000,0 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 4,5 22,0 150,0 450,0 600,0 1200,0 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,7 19,0 125,0 377,0 500,0 1200,0 15000, µmol/l

Viz též:
Alanin
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentraceAlanin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00468
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 147,0 565,0 1465,0 1920,0 4000,0 15000, µmol/l
F 5R 10R 0 11,0 37,0 205,0 770,0 1423,0 2900,0 15000, µmol/l
M 5R 10R 0 0 33,0 225,0 600,0 800,0 1530,0 15000, µmol/l
F 10R 14R 0 4,5 12,0 57,0 910,0 1340,0 2800,0 15000, µmol/l
M 10R 14R 0 8,5 50,0 180,0 700,0 960,0 2000,0 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 4,5 22,0 150,0 450,0 600,0 1200,0 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,7 19,0 125,0 377,0 500,0 1200,0 15000, µmol/l

Viz též:
Alanin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAlanin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-TLC)

Systém: U
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00469
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 147,0 565,0 1465,0 1920,0 4000,0 15000, µmol/l
F 5R 10R 0 11,0 37,0 205,0 770,0 1423,0 2900,0 15000, µmol/l
M 5R 10R 0 0 33,0 225,0 600,0 800,0 1530,0 15000, µmol/l
F 10R 14R 0 4,5 12,0 57,0 910,0 1340,0 2800,0 15000, µmol/l
M 10R 14R 0 8,5 50,0 180,0 700,0 960,0 2000,0 15000, µmol/l
F 14R 99R+ 0 4,5 22,0 150,0 450,0 600,0 1200,0 15000, µmol/l
M 14R 99R+ 0 3,7 19,0 125,0 377,0 500,0 1200,0 15000, µmol/l

Viz též:
Alanin
U
Chromatografie-TLC
Látková koncentraceAlanin (dU; látkový tok [µmol/d] *)

Systém: dU
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: *
Klíč: 00456
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,0 20,0 50,0 65,0 135,0 15000, µmol/d
F 5R 10R 0 3,0 10,0 56,0 210,0 390,0 800,0 15000, µmol/d
M 5R 10R 0 5,0 15,0 103,0 275,0 365,0 700,0 15000, µmol/d
F 10R 14R 0 2,0 5,0 25,0 400,0 590,0 1200,0 15000, µmol/d
M 10R 14R 0 5,0 30,0 109,0 424,0 580,0 1200,0 15000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 5,0 25,0 170,0 510,0 675,0 1350,0 15000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 5,0 25,0 170,0 510,0 675,0 1350,0 15000, µmol/d

Viz též:
Alanin
dU
*
Látkový tokAlanin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-HPLC)

Systém: dU
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-HPLC
Klíč: 00457
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,0 20,0 50,0 65,0 135,0 15000, µmol/d
F 5R 10R 0 3,0 10,0 56,0 210,0 390,0 800,0 15000, µmol/d
M 5R 10R 0 5,0 15,0 103,0 275,0 365,0 700,0 15000, µmol/d
F 10R 14R 0 2,0 5,0 25,0 400,0 590,0 1200,0 15000, µmol/d
M 10R 14R 0 5,0 30,0 109,0 424,0 580,0 1200,0 15000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 5,0 25,0 170,0 510,0 675,0 1350,0 15000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 5,0 25,0 170,0 510,0 675,0 1350,0 15000, µmol/d

Viz též:
Alanin
dU
Chromatografie-HPLC
Látkový tokAlanin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-IEC)

Systém: dU
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00458
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 5R 0 0 5,0 20,0 50,0 65,0 135,0 15000, µmol/d
F 5R 10R 0 3,0 10,0 56,0 210,0 390,0 800,0 15000, µmol/d
M 5R 10R 0 5,0 15,0 103,0 275,0 365,0 700,0 15000, µmol/d
F 10R 14R 0 2,0 5,0 25,0 400,0 590,0 1200,0 15000, µmol/d
M 10R 14R 0 5,0 30,0 109,0 424,0 580,0 1200,0 15000, µmol/d
F 14R 99R+ 0 5,0 25,0 170,0 510,0 675,0 1350,0 15000, µmol/d
M 14R 99R+ 0 5,0 25,0 170,0 510,0 675,0 1350,0 15000, µmol/d

Viz též:
Alanin
dU
Chromatografie-IEC
Látkový tokAlanin (dU; látkový tok [µmol/d] Chromatografie-TLC)

Systém: dU
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látkový tok
Jednotka: µmol/d
Procedura: Chromatografie-TLC
Klíč: 00459
Gesce: biochemie
Vznik: Výpočet odpadu (za 24 hod)
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 4500 - 15000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
4 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0 0 5,0 20,0 50,0 65,0 135,0 15000, µmol/d

Viz též:
Alanin
dU
Chromatografie-TLC
Látkový tokAlanin (Likvor; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 00454
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 1,0 10,2 29,0 40,0 60,0 10000 µmol/l
2R 14R 0 0 1,0 4,9 22,5 30,0 60,0 10000 µmol/l
14R 99R+ 0 5,0 15,0 23,5 36,5 50,0 80,0 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
Likvor
*
Látková koncentraceAlanin (Likvor; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: Likvor
Komponenta: Alanin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 00455
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
4 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.Text abstraktu ke komponentě
Alanin patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Zaujímá ústřední postavení mezi metabolismem cukrů a aminokyselin. Slouží jako přenašeč pro transport amoniaku v netoxické formě ze svalů do jater.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 2R 0 0 1,0 10,2 29,0 40,0 60,0 10000 µmol/l
2R 14R 0 0 1,0 4,9 22,5 30,0 60,0 10000 µmol/l
14R 99R+ 0 5,0 15,0 23,5 36,5 50,0 80,0 10000 µmol/l

Viz též:
Alanin
Likvor
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace