Protilátky IgA proti kravskému mléku

Anti-kravské mléko IgAS_Anti-kravské mléko IgA

Anti-kravské mléko IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-kravské mléko IgA (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

P_Anti-kravské mléko IgA

Anti-kravské mléko IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-kravské mléko IgA (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Anti-kravské mléko IgA (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgA proti kravskému mléku
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 09974
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti kravskému mléku třídě IgA patří do skupiny protilátek proti antigenům zevního prostředí. Jejich stanovení má význam u podezření na přecitlivělost vůči mléku.

Referenční meze

Viz též:
Anti-kravské mléko IgA
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-kravské mléko IgA (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgA proti kravskému mléku
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 09975
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti kravskému mléku třídě IgA patří do skupiny protilátek proti antigenům zevního prostředí. Jejich stanovení má význam u podezření na přecitlivělost vůči mléku.

Referenční meze

Viz též:
Anti-kravské mléko IgA
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-kravské mléko IgA (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgA proti kravskému mléku
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 09972
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti kravskému mléku třídě IgA patří do skupiny protilátek proti antigenům zevního prostředí. Jejich stanovení má význam u podezření na přecitlivělost vůči mléku.

Referenční meze

Viz též:
Anti-kravské mléko IgA
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-kravské mléko IgA (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgA proti kravskému mléku
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 09973
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti kravskému mléku třídě IgA patří do skupiny protilátek proti antigenům zevního prostředí. Jejich stanovení má význam u podezření na přecitlivělost vůči mléku.

Referenční meze

Viz též:
Anti-kravské mléko IgA
P
ELISA
Arbitrární koncentrace