Protilátky proti Infliximabu

Anti-InfliximabS_Anti-Infliximab

Anti-Infliximab (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-Infliximab (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

P_Anti-Infliximab

Anti-Infliximab (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-Infliximab (P; arb. konc. [arb.j.] IA)


Anti-Infliximab (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti Infliximabu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 18024
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Anti-Infliximab
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-Infliximab (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti Infliximabu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: IA
Klíč: 18025
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Anti-Infliximab
S
IA
Arbitrární koncentraceAnti-Infliximab (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti Infliximabu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 18022
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Anti-Infliximab
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-Infliximab (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti Infliximabu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: IA
Klíč: 18023
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Infliximab (Remicade) je chimérická monoklonální protilátka, která se používá při léčbě autoimunitních poruch. Infliximab snižuje množství aktivního lidského tumor nekrotizujícího faktoru alfa (hTNF alfa) v organismu tím, že se na něj váže a znemožňuje tak jeho signalizaci pro receptory TNF na povrchu různých druhů buněk. TNF je jedním z hlavních cytokinů, který spouští a udržuje zánětlivé reakce. Infliximab se používá pro léčbu psoriázy, Crohnovy choroby, ankylozující spondylitidy, psoriatické artritidy, revmatoidní artritidy a ulcerózní kolitidy a je schválen úřadem FDA.
Jednou z hlavních obav je přes rozšířené používání tohoto přípravku potenciální tvorba protilátek proti infliximabu, které mohou zpětně narušovat účinnost infliximabu, což se posuzuje hlavně podle pozorování relapsu známek a příznaků onemocnění, a které mohou vyžadovat zvýšení dávky nebo případně ukončení léčby.
V tomto kontextu má prokázání protilátek proti infliximabu během léčby tímto přípravkem prvořadý význam a monitorování přítomnosti nebo kvantifikace specifických protilátek během klinických hodnocení je významné pro sledování režimu léčby.
Pramen: Příbalový leták firmy Matriks Biotek

Referenční meze

Viz též:
Anti-Infliximab
P
IA
Arbitrární koncentrace