Alloizoleucin

AlloizoleucinS_Alloizoleucin

Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] *)
Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

P_Alloizoleucin

Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] *)
Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

U_Alloizoleucin

Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] *)
Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)


Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: S
Komponenta: Alloizoleucin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 18373
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
L-alloizoleucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem, je to stereoizomer L-izoleucinu, je produkován jako vedlejší produkt transaminace izoleucinu. L-alloizoleucin je významný diagnostický marker pro dědičné onemocnění – leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD).

Referenční meze

Viz též:
Alloizoleucin
S
*
Látková koncentraceAlloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: S
Komponenta: Alloizoleucin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 18374
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
L-alloizoleucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem, je to stereoizomer L-izoleucinu, je produkován jako vedlejší produkt transaminace izoleucinu. L-alloizoleucin je významný diagnostický marker pro dědičné onemocnění – leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD).

Referenční meze

Viz též:
Alloizoleucin
S
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAlloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: P
Komponenta: Alloizoleucin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 18371
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
L-alloizoleucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem, je to stereoizomer L-izoleucinu, je produkován jako vedlejší produkt transaminace izoleucinu. L-alloizoleucin je významný diagnostický marker pro dědičné onemocnění – leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD).

Referenční meze

Viz též:
Alloizoleucin
P
*
Látková koncentraceAlloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: P
Komponenta: Alloizoleucin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 18372
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
L-alloizoleucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem, je to stereoizomer L-izoleucinu, je produkován jako vedlejší produkt transaminace izoleucinu. L-alloizoleucin je významný diagnostický marker pro dědičné onemocnění – leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD).

Referenční meze

Viz též:
Alloizoleucin
P
Chromatografie-IEC
Látková koncentraceAlloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] *)

Systém: U
Komponenta: Alloizoleucin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: *
Klíč: 18375
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
L-alloizoleucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem, je to stereoizomer L-izoleucinu, je produkován jako vedlejší produkt transaminace izoleucinu. L-alloizoleucin je významný diagnostický marker pro dědičné onemocnění – leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD).

Referenční meze

Viz též:
Alloizoleucin
U
*
Látková koncentraceAlloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

Systém: U
Komponenta: Alloizoleucin
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: µmol/l
Procedura: Chromatografie-IEC
Klíč: 18376
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, UA
Třída hlavní: Aminokyseliny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
L-alloizoleucin je aminokyselina s rozvětveným řetězcem, je to stereoizomer L-izoleucinu, je produkován jako vedlejší produkt transaminace izoleucinu. L-alloizoleucin je významný diagnostický marker pro dědičné onemocnění – leucinóza (nemoc javorového sirupu, MSUD).

Referenční meze

Viz též:
Alloizoleucin
U
Chromatografie-IEC
Látková koncentrace