Protilátky IgG proti imunoglubulinům

Anti-imunoglobuliny IgGS_Anti-imunoglobuliny IgG

Anti-imunoglobuliny IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-imunoglobuliny IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

P_Anti-imunoglobuliny IgG

Anti-imunoglobuliny IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-imunoglobuliny IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)


Anti-imunoglobuliny IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti imunoglubulinům
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 15088
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 2000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-imunoglobuliny IgG (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti imunoglubulinům
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 15089
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 2000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-imunoglobuliny IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti imunoglubulinům
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 15086
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 2000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-imunoglobuliny IgG (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti imunoglubulinům
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 15087
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 20 - 2000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentrace