Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu

Anti-ICA IgGS_Anti-ICA IgG

Anti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)
Anti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_Anti-ICA IgG

Anti-ICA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-ICA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)
Anti-ICA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))


Anti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 09906
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu jsou autoprotilátky odpovědné za postupnou destrukci těchto buněk u diabetu typu I (insulin dependentního).

Referenční meze

Viz též:
Anti-ICA IgG
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 09907
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu jsou autoprotilátky odpovědné za postupnou destrukci těchto buněk u diabetu typu I (insulin dependentního).

Referenční meze

Viz též:
Anti-ICA IgG
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-ICA IgG (S; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 13513
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu jsou autoprotilátky odpovědné za postupnou destrukci těchto buněk u diabetu typu I (insulin dependentního).

Referenční meze

Viz též:
Anti-ICA IgG
S
Arbitrární koncentraceAnti-ICA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 09904
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu jsou autoprotilátky odpovědné za postupnou destrukci těchto buněk u diabetu typu I (insulin dependentního).

Referenční meze

Viz též:
Anti-ICA IgG
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-ICA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 09905
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu jsou autoprotilátky odpovědné za postupnou destrukci těchto buněk u diabetu typu I (insulin dependentního).

Referenční meze

Viz též:
Anti-ICA IgG
P
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-ICA IgG (P; arb. konc. [arb.j.] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti ostrůvkovým buňkám pankreatu
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 13512
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu jsou autoprotilátky odpovědné za postupnou destrukci těchto buněk u diabetu typu I (insulin dependentního).

Referenční meze

Viz též:
Anti-ICA IgG
P
Arbitrární koncentrace