Anti-HLA (panel 50)

Anti-HLA (panel 50)S_Anti-HLA (panel 50)

Anti-HLA (panel 50) (S; num. podíl [1] *)
Anti-HLA (panel 50) (S; num. podíl [1] Test cytotoxický)


Anti-HLA (panel 50) (S; num. podíl [1] *)

Systém: S
Komponenta: Anti-HLA (panel 50)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 17362
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,1 - 1
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Numerický podílAnti-HLA (panel 50) (S; num. podíl [1] Test cytotoxický)

Systém: S
Komponenta: Anti-HLA (panel 50)
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: 1
Procedura: Test cytotoxický
Klíč: 17363
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,05 - 0,1 - 1
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Test cytotoxický
Numerický podíl