Anti-HLA (panel 50)*

Anti-HLA (panel 50)*S_Anti-HLA (panel 50)*

Anti-HLA (panel 50)* (S; num. podíl [%] *) Druhotná
Anti-HLA (panel 50)* (S; num. podíl [%] Test cytotoxický) Druhotná


Anti-HLA (panel 50)* (S; num. podíl [%] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Anti-HLA (panel 50)*
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: %
Procedura: *
Klíč: 16566
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Numerický podílAnti-HLA (panel 50)* (S; num. podíl [%] Test cytotoxický) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Anti-HLA (panel 50)*
Druh veličiny: Numerický podíl
Jednotka: %
Procedura: Test cytotoxický
Klíč: 16567
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 5 - 10 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Test cytotoxický
Numerický podíl