Protilátky proti viru HIV typ 1

Anti-HIV 1S_Anti-HIV 1

Anti-HIV 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-HIV 1 (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

P_Anti-HIV 1

Anti-HIV 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-HIV 1 (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)


Anti-HIV 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti viru HIV typ 1
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 02059
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru HIV-1 (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HIV 1
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-HIV 1 (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti viru HIV typ 1
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 02060
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru HIV-1 (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HIV 1
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-HIV 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti viru HIV typ 1
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 02057
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru HIV-1 (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HIV 1
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-HIV 1 (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti viru HIV typ 1
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 02058
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru HIV-1 (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HIV 1
P
ELISA
Arbitrární koncentrace