Protilátky proti viru hepatitidy C

Anti-HCVS_Anti-HCV

Anti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)
Anti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] MEIA)

P_Anti-HCV

Anti-HCV (P; arb. konc. [arb.j.] *)
Anti-HCV (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)
Anti-HCV (P; arb. konc. [arb.j.] MEIA)


Anti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti viru hepatitidy C
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00384
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru hepatitidy C (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HCV
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti viru hepatitidy C
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 00385
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru hepatitidy C (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HCV
S
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-HCV (S; arb. konc. [arb.j.] MEIA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky proti viru hepatitidy C
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: MEIA
Klíč: 11440
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru hepatitidy C (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HCV
S
MEIA
Arbitrární koncentraceAnti-HCV (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti viru hepatitidy C
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 00382
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru hepatitidy C (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HCV
P
*
Arbitrární koncentraceAnti-HCV (P; arb. konc. [arb.j.] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti viru hepatitidy C
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: ELISA
Klíč: 00383
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru hepatitidy C (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HCV
P
ELISA
Arbitrární koncentraceAnti-HCV (P; arb. konc. [arb.j.] MEIA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky proti viru hepatitidy C
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: MEIA
Klíč: 11439
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti viru hepatitidy C (bez rozlišení třídy) se tvoří po infekci tímto agens. Slouží k diagnostice infekce.

Referenční meze

Viz též:
Anti-HCV
P
MEIA
Arbitrární koncentrace