Protilátky IgM proti hantaviru

Anti-hantavirus IgMS_Anti-hantavirus IgM

Anti-hantavirus IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-hantavirus IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)
Anti-hantavirus IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

P_Anti-hantavirus IgM

Anti-hantavirus IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
Anti-hantavirus IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)
Anti-hantavirus IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))


Anti-hantavirus IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti hantaviru
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14915
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-hantavirus IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti hantaviru
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14916
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-hantavirus IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgM proti hantaviru
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 14917
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Arbitrární látková koncentraceAnti-hantavirus IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti hantaviru
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: *
Klíč: 14912
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-hantavirus IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] ELISA)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti hantaviru
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: ELISA
Klíč: 14913
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
ELISA
Arbitrární látková koncentraceAnti-hantavirus IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] Mikroskopie (IF, nepřímá))

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgM proti hantaviru
Druh veličiny: Arbitrární látková koncentrace
Jednotka: kU/l
Procedura: Mikroskopie (IF, nepřímá)
Klíč: 14914
Gesce: serologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 10000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Protilátky inf. nemocí
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Arbitrární látková koncentrace