AH50 (Aktivita komplementu alternativní cestou)

AH50S_AH50

AH50 (S; arb. konc. [arb.j.] *)
AH50 (S; arb. konc. [arb.j.] Test komplementu hemolytický)

P_AH50

AH50 (P; arb. konc. [arb.j.] *)
AH50 (P; arb. konc. [arb.j.] Test komplementu hemolytický)


AH50 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: S
Komponenta: AH50 (Aktivita komplementu alternativní cestou)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 04796
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
AH50 je test na zjištění celkové aktivity komplementu aktivací alternativní cestou. Aktivita je měřena jako množství séra potřebné k lýze 50 % buněk. Test se užívá k monitorování při chorobách spojených se zvýšenou spotřebou komplementu.

Referenční meze

Viz též:
AH50
S
*
Arbitrární koncentraceAH50 (S; arb. konc. [arb.j.] Test komplementu hemolytický)

Systém: S
Komponenta: AH50 (Aktivita komplementu alternativní cestou)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Test komplementu hemolytický
Klíč: 04797
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
AH50 je test na zjištění celkové aktivity komplementu aktivací alternativní cestou. Aktivita je měřena jako množství séra potřebné k lýze 50 % buněk. Test se užívá k monitorování při chorobách spojených se zvýšenou spotřebou komplementu.

Referenční meze

Viz též:
AH50
S
Test komplementu hemolytický
Arbitrární koncentraceAH50 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: P
Komponenta: AH50 (Aktivita komplementu alternativní cestou)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 04794
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
AH50 je test na zjištění celkové aktivity komplementu aktivací alternativní cestou. Aktivita je měřena jako množství séra potřebné k lýze 50 % buněk. Test se užívá k monitorování při chorobách spojených se zvýšenou spotřebou komplementu.

Referenční meze

Viz též:
AH50
P
*
Arbitrární koncentraceAH50 (P; arb. konc. [arb.j.] Test komplementu hemolytický)

Systém: P
Komponenta: AH50 (Aktivita komplementu alternativní cestou)
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Test komplementu hemolytický
Klíč: 04795
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1000 - 10000
MTV: X, BP, SP, KVAL
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
4 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týdenText abstraktu ke komponentě
AH50 je test na zjištění celkové aktivity komplementu aktivací alternativní cestou. Aktivita je měřena jako množství séra potřebné k lýze 50 % buněk. Test se užívá k monitorování při chorobách spojených se zvýšenou spotřebou komplementu.

Referenční meze

Viz též:
AH50
P
Test komplementu hemolytický
Arbitrární koncentrace