Agregace stimulovaná TRAP

Agregace stimul. - TRAPB_Agregace stimul. - TRAP

Agregace stimul. - TRAP (B; TYPE [-] *)
Agregace stimul. - TRAP (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)


Agregace stimul. - TRAP (B; TYPE [-] *)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná TRAP
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 17227
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením TRAP

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
TypAgregace stimul. - TRAP (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná TRAP
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka impedančně
Klíč: 17228
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením TRAP

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Agregační křivka impedančně
Typ