Agregace stimulovaná ristocetinem (RIS)

Agregace stimul. - RISP_Agregace stimul. - RIS

Agregace stimul. - RIS (P; TYPE [-] *)
Agregace stimul. - RIS (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

B_Agregace stimul. - RIS

Agregace stimul. - RIS (B; TYPE [-] *)
Agregace stimul. - RIS (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)


Agregace stimul. - RIS (P; TYPE [-] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná ristocetinem (RIS)
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07702
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením ristocetinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 20 min. při 2500 g).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) stimulovaná ristocetinem (RIPA). Sleduje se agregační odpověď po přidání specifického induktoru k plazmě bohaté na destičky (PRP). Při snížené nebo nulové agregační odpovědi se provádí korekce normální plazmou chudou na destičky (PPP). U von Willebrandovy choroby dochází ke zvýšení agregace.

Referenční meze

Viz též:
Agregace stimul. - RIS
P
*
TypAgregace stimul. - RIS (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná ristocetinem (RIS)
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 07703
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením ristocetinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 20 min. při 2500 g).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) stimulovaná ristocetinem (RIPA). Sleduje se agregační odpověď po přidání specifického induktoru k plazmě bohaté na destičky (PRP). Při snížené nebo nulové agregační odpovědi se provádí korekce normální plazmou chudou na destičky (PPP). U von Willebrandovy choroby dochází ke zvýšení agregace.

Referenční meze

Viz též:
Agregace stimul. - RIS
P
Agregační křivka opticky
TypAgregace stimul. - RIS (B; TYPE [-] *)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná ristocetinem (RIS)
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07700
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením ristocetinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) stimulovaná ristocetinem (RIPA). Sleduje se agregační odpověď po přidání specifického induktoru k plazmě bohaté na destičky (PRP). Při snížené nebo nulové agregační odpovědi se provádí korekce normální plazmou chudou na destičky (PPP). U von Willebrandovy choroby dochází ke zvýšení agregace.

Referenční meze

Viz též:
Agregace stimul. - RIS
B
*
TypAgregace stimul. - RIS (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná ristocetinem (RIS)
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka impedančně
Klíč: 07701
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením ristocetinu

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) stimulovaná ristocetinem (RIPA). Sleduje se agregační odpověď po přidání specifického induktoru k plazmě bohaté na destičky (PRP). Při snížené nebo nulové agregační odpovědi se provádí korekce normální plazmou chudou na destičky (PPP). U von Willebrandovy choroby dochází ke zvýšení agregace.

Referenční meze

Viz též:
Agregace stimul. - RIS
B
Agregační křivka impedančně
Typ