Agregace stimulovaná - CPG

Agregace stimulovaná - CPGP_Agregace stimulovaná - CPG

Agregace stimulovaná - CPG (P; inverzní čas [1/min] *)


Agregace stimulovaná - CPG (P; inverzní čas [1/min] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná - CPG
Druh veličiny: Inverzní čas
Jednotka: 1/min
Procedura: *
Klíč: 13891
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 0,9 - 2
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje, získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 minut při 80 - 120 g) a plazma chudá na destičky (centrigugace 20 minut při 2500 g).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě
Agregace indukovaná kationickým propylgalátem sodným (CPG). CPG je velmi citlivý na přítomnost kyseliny acetylsalicylové (ASA) v organismu, proto je vhodný k monitorování antiagregační léčby pomocí nízkých dávek ASA u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním, či k odhalení rezistence na ASA. Nejvhodnějším parametrem pro monitorování se jeví slope (rychlost náběhu agregace, strmost agregační křivky).

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,35 0,65 1/min

Viz též:
Agregace stimulovaná - CPG
P
*