Agregace stimulovaná adenosindifosfátem (ADP) - kontr.

AG stimul. ADP - kontr.P_AG stimul. ADP - kontr.

AG stimul. ADP - kontr. (P; TYPE [-] *)
AG stimul. ADP - kontr. (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

B_AG stimul. ADP - kontr.

AG stimul. ADP - kontr. (B; TYPE [-] *)
AG stimul. ADP - kontr. (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)


AG stimul. ADP - kontr. (P; TYPE [-] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná adenosindifosfátem (ADP) - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07682
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením adenosindifosfátu - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
TypAG stimul. ADP - kontr. (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná adenosindifosfátem (ADP) - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 07683
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením adenosindifosfátu - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Agregační křivka opticky
TypAG stimul. ADP - kontr. (B; TYPE [-] *)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná adenosindifosfátem (ADP) - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07680
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením adenosindifosfátu - kontrolní krev

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
TypAG stimul. ADP - kontr. (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná adenosindifosfátem (ADP) - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka impedančně
Klíč: 07681
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením adenosindifosfátu - kontrolní krev

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Agregační křivka impedančně
Typ