Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou - kontr.

AG stimul. ACA - kontr.P_AG stimul. ACA - kontr.

AG stimul. ACA - kontr. (P; TYPE [-] *)
AG stimul. ACA - kontr. (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

B_AG stimul. ACA - kontr.

AG stimul. ACA - kontr. (B; TYPE [-] *)
AG stimul. ACA - kontr. (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)


AG stimul. ACA - kontr. (P; TYPE [-] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07674
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením kyseliny arachidonové - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
TypAG stimul. ACA - kontr. (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

Systém: P
Komponenta: Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 07675
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením kyseliny arachidonové - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Agregační křivka opticky
TypAG stimul. ACA - kontr. (B; TYPE [-] *)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07672
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením kyseliny arachidonové - kontrolní krev

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
TypAG stimul. ACA - kontr. (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná kyselinou arachidonovou - kontr.
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka impedančně
Klíč: 07673
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná působením kyseliny arachidonové - kontrolní krev

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Agregační křivka impedančně
Typ