MNSs systém - s

MNSs systém - sERC(B)_MNSs systém - s

MNSs systém - s (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
MNSs systém - s (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))
MNSs systém - s (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))


MNSs systém - s (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: MNSs systém - s
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14518
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
*
PřítomnostMNSs systém - s (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: MNSs systém - s
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14519
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním propereme erytrocyty ve fyziologickém roztoku a zhotovíme 2 - 5% náplav v diulentu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
PřítomnostMNSs systém - s (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: MNSs systém - s
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14520
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním propereme erytrocyty ve fyziologickém roztoku a zhotovíme 3 - 4% suspenzi erytrocytů ve fyziologickém roztoku.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 21 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
Přítomnost