Agregace stimulovaná - COL/ADP

Agregace stimul. - COL/ADPB_Agregace stimul. - COL/ADP

Agregace stimul. - COL/ADP (B; čas [s] *) Neaktuální
Agregace stimul. - COL/ADP (B; čas [s] Agregační křivka opticky) Neaktuální


Agregace stimul. - COL/ADP (B; čas [s] *) Neaktuální

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná - COL/ADP
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: *
Klíč: 12628
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 600 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná průchodem přes membránu potaženou kolagenem a ADP.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dní před vyšetřením je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vlastním vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 62 104 s

Viz též:
B
*
ČasAgregace stimul. - COL/ADP (B; čas [s] Agregační křivka opticky) Neaktuální

Systém: B
Komponenta: Agregace stimulovaná - COL/ADP
Druh veličiny: Čas
Jednotka: s
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 12629
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 600 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Agregace krevních destiček vyvolaná průchodem přes membránu potaženou kolagenem a ADP.

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dní před vyšetřením je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vlastním vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Agregační křivka opticky
Čas