Agregace samovolná - kontrolní krev

Agregace samovol.- kontrP_Agregace samovol.- kontr

Agregace samovol.- kontr (P; TYPE [-] *)
Agregace samovol.- kontr (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

B_Agregace samovol.- kontr

Agregace samovol.- kontr (B; TYPE [-] *)
Agregace samovol.- kontr (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)


Agregace samovol.- kontr (P; TYPE [-] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace samovolná - kontrolní krev
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07666
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plné krvi - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
TypAgregace samovol.- kontr (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

Systém: P
Komponenta: Agregace samovolná - kontrolní krev
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 07667
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plazmě - kontrolní plazma

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Agregační křivka opticky
TypAgregace samovol.- kontr (B; TYPE [-] *)

Systém: B
Komponenta: Agregace samovolná - kontrolní krev
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07664
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plné krvi - kontrolní krev

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
TypAgregace samovol.- kontr (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)

Systém: B
Komponenta: Agregace samovolná - kontrolní krev
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka impedančně
Klíč: 07665
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plné krvi - kontrolní krev

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
Agregační křivka impedančně
Typ