Agregace samovolná

Agregace samovolnáP_Agregace samovolná

Agregace samovolná (P; TYPE [-] *)
Agregace samovolná (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

B_Agregace samovolná

Agregace samovolná (B; TYPE [-] *)
Agregace samovolná (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)


Agregace samovolná (P; TYPE [-] *)

Systém: P
Komponenta: Agregace samovolná
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07662
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plné krvi

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 20 min. při 2500 g).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Samovolná agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) slouží k vyšetření agregace trombocytů při konstantní teplotě 37 °C bez přidání induktoru. Hodnotí se funkčnost destiček. Snížená nebo nulová agregační odpověď je u vrozených trombocytopatií nebo u získaných poruch.

Referenční meze

Viz též:
Agregace samovolná
P
*
TypAgregace samovolná (P; TYPE [-] Agregační křivka opticky)

Systém: P
Komponenta: Agregace samovolná
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka opticky
Klíč: 07663
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plazmě

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 20 min. při 2500 g).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.Text abstraktu ke komponentě
Samovolná agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) slouží k vyšetření agregace trombocytů při konstantní teplotě 37 °C bez přidání induktoru. Hodnotí se funkčnost destiček. Snížená nebo nulová agregační odpověď je u vrozených trombocytopatií nebo u získaných poruch.

Referenční meze

Viz též:
Agregace samovolná
P
Agregační křivka opticky
TypAgregace samovolná (B; TYPE [-] *)

Systém: B
Komponenta: Agregace samovolná
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 07660
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plné krvi

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Samovolná agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) slouží k vyšetření agregace trombocytů při konstantní teplotě 37 °C bez přidání induktoru. Hodnotí se funkčnost destiček. Snížená nebo nulová agregační odpověď je u vrozených trombocytopatií nebo u získaných poruch.

Referenční meze

Viz též:
Agregace samovolná
B
*
TypAgregace samovolná (B; TYPE [-] Agregační křivka impedančně)

Systém: B
Komponenta: Agregace samovolná
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Agregační křivka impedančně
Klíč: 07661
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, SP, FTAGREGT
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Pokyny, poznámky, info:
Samovolná agregace destiček v plné krvi

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 minText abstraktu ke komponentě
Samovolná agregace (vzájemné shlukování krevních destiček) slouží k vyšetření agregace trombocytů při konstantní teplotě 37 °C bez přidání induktoru. Hodnotí se funkčnost destiček. Snížená nebo nulová agregační odpověď je u vrozených trombocytopatií nebo u získaných poruch.

Referenční meze

Viz též:
Agregace samovolná
B
Agregační křivka impedančně
Typ