D antigen Rh systému krevních skupin

Rh DERC(B)_Rh D

Rh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
Rh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))
Rh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (mikrodestička))
Rh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))


Rh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: D antigen Rh systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14230
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
Vyšetření D antigenu Rh systému krevních skupin na erytrocytech. Detekce je založena na vazbě specifických protilátek s D antigeny Rh systému na vyšetřovaných erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Rh D
Erytrocyty (B)
*
PřítomnostRh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: D antigen Rh systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14231
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g. Před vlastním testováním zhotovíme 3-4% suspenzi erytrocytů v diluentu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
Vyšetření D antigenu Rh systému krevních skupin na erytrocytech. Detekce je založena na vazbě specifických protilátek s D antigeny Rh systému na vyšetřovaných erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Rh D
Erytrocyty (B)
PřítomnostRh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (mikrodestička))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: D antigen Rh systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (mikrodestička)
Klíč: 14232
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 10 minut při 1200 g. Před vlastním testováním zhotovíme 1% suspenzi nepromytých erytrocytů v enzymatickém roztoku.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 2 dText abstraktu ke komponentě
Vyšetření D antigenu Rh systému krevních skupin na erytrocytech. Detekce je založena na vazbě specifických protilátek s D antigeny Rh systému na vyšetřovaných erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Rh D
Erytrocyty (B)
PřítomnostRh D (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: D antigen Rh systému krevních skupin
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14233
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200 g. Před vlastním testováním zhotovíme 3-4% suspenzi erytrocytů ve fyziologickém roztoku.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě
Vyšetření D antigenu Rh systému krevních skupin na erytrocytech. Detekce je založena na vazbě specifických protilátek s D antigeny Rh systému na vyšetřovaných erytrocytech a jejich následné aglutinaci.

Referenční meze

Viz též:
Rh D
Erytrocyty (B)
Přítomnost