Rh c

Rh cERC(B)_Rh c

Rh c (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
Rh c (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))
Rh c (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))


Rh c (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Rh c
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: *
Klíč: 14503
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
*
PřítomnostRh c (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (gel))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Rh c
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (gel)
Klíč: 14504
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním zhotovíme 2 - 5% suspenzi erytrocytů v diluentu.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
PřítomnostRh c (Erytrocyty (B); přítomnost [-] Aglutinace (zkum.))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Rh c
Druh veličiny: Přítomnost
Jednotka: -
Procedura: Aglutinace (zkum.)
Klíč: 14505
Gesce: transfúzní lékařství
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, BP, KVAL
Třída hlavní: Krevní skupinové systémy
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním zhotovíme 3 - 4% suspenzi erytrocytů ve fiziologickém roztoku.
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 7 dText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (B)
Přítomnost