Albumino-globulinový kvocient

Albumino-globulinový kvocientS_Albumino-globulinový kvocient

Albumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] *)
Albumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)
Albumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] Elektroforéza-agaróza)

P_Albumino-globulinový kvocient

Albumino-globulinový kvocient (P; hmot. poměr [1] *)
Albumino-globulinový kvocient (P; hmot. poměr [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)
Albumino-globulinový kvocient (P; hmot. poměr [1] Elektroforéza-agaróza)

CSF_Albumino-globulinový kvocient

Albumino-globulinový kvocient (Likvor; hmot. poměr [1] *)
Albumino-globulinový kvocient (Likvor; hmot. poměr [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)
Albumino-globulinový kvocient (Likvor; hmot. poměr [1] Elektroforéza-agaróza)


Albumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] *)

Systém: S
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00359
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)

Systém: S
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-acetylcelulóza
Klíč: 00360
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Elektroforéza-acetylcelulóza
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (S; hmot. poměr [1] Elektroforéza-agaróza)

Systém: S
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 00361
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (P; hmot. poměr [1] *)

Systém: P
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00356
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (P; hmot. poměr [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)

Systém: P
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-acetylcelulóza
Klíč: 00357
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Elektroforéza-acetylcelulóza
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (P; hmot. poměr [1] Elektroforéza-agaróza)

Systém: P
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 00358
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (Likvor; hmot. poměr [1] *)

Systém: Likvor
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 08413
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
*
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (Likvor; hmot. poměr [1] Elektroforéza-acetylcelulóza)

Systém: Likvor
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-acetylcelulóza
Klíč: 08414
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Elektroforéza-acetylcelulóza
Hmotnostní poměrAlbumino-globulinový kvocient (Likvor; hmot. poměr [1] Elektroforéza-agaróza)

Systém: Likvor
Komponenta: Albumino-globulinový kvocient
Druh veličiny: Hmotnostní poměr
Jednotka: 1
Procedura: Elektroforéza-agaróza
Klíč: 08415
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 2,8 - 10
MTV: X, CSF
Třída hlavní: Proteiny
Pokyny, poznámky, info:

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Likvor
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Likvor
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní poměr