Agomelatin

AgomelatinS_Agomelatin

Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] *)
Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

P_Agomelatin

Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] *)
Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)


Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Agomelatin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18473
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Agomelatin je prvním antidepresivem ze skupiny MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist).
Referenční meze za 1-2 hod po podání 50mg: 28,3 - 1233 nmol/l tj. 7 - 300 ug/l; ug/l = nmol/l / 4,11

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět za 1-2 hod po podání dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 300 µg/l

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceAgomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

Systém: S
Komponenta: Agomelatin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18474
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Agomelatin je prvním antidepresivem ze skupiny MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist).
Referenční meze za 1-2 hod po podání 50mg: 28,3 - 1233 nmol/l tj. 7 - 300 ug/l; ug/l = nmol/l / 4,11

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět za 1-2 hod po podání dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 300 µg/l

Viz též:
S
Hmotnostní koncentraceAgomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Agomelatin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 18471
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Agomelatin je prvním antidepresivem ze skupiny MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist).
Referenční meze za 1-2 hod po podání 50mg: 28,3 - 1233 nmol/l tj. 7 - 300 ug/l; ug/l = nmol/l / 4,11

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět za 1-2 hod po podání dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 300 µg/l

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentraceAgomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

Systém: P
Komponenta: Agomelatin
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: LC/MS/MS
Klíč: 18472
Gesce: farmakologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 100000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Pokyny, poznámky, info:
Agomelatin je prvním antidepresivem ze skupiny MASSA (Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist).
Referenční meze za 1-2 hod po podání 50mg: 28,3 - 1233 nmol/l tj. 7 - 300 ug/l; ug/l = nmol/l / 4,11

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr je vhodné provádět za 1-2 hod po podání dávky.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R+ 7 300 µg/l

Viz též:
P
Hmotnostní koncentrace