Protilátky IgG proti gliadinu - index

Anti-gliadin IgG - indexS_Anti-gliadin IgG - index

Anti-gliadin IgG - index (S; rel. látkový poměr [1] *)
Anti-gliadin IgG - index (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

P_Anti-gliadin IgG - index

Anti-gliadin IgG - index (P; rel. látkový poměr [1] *)


Anti-gliadin IgG - index (S; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti gliadinu - index
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00354
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:
Stabilita vzorku: 4 - 8 °C: 10 d
-20 °C: 4 týdenText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti gliadinu ve třídě IgG jsou naměřeny proti strukturám pšeničného lepku (glutenu) a jsou základním etiopatigenetickým faktorem glutenové enteropatie (céliakie).

Referenční meze

Viz též:
S_Anti-gliadin IgG - index
Anti-gliadin IgG - index
S
*
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgG - index (S; rel. látkový poměr [1] ELISA)

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgG proti gliadinu - index
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 00355
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Protilátky proti gliadinu ve třídě IgG jsou naměřeny proti strukturám pšeničného lepku (glutenu) a jsou základním etiopatigenetickým faktorem glutenové enteropatie (céliakie).

Referenční meze

Viz též:
S_Anti-gliadin IgG - index
Anti-gliadin IgG - index
S
ELISA
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgG - index (P; rel. látkový poměr [1] *)

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgG proti gliadinu - index
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03185
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě
Protilátky proti gliadinu ve třídě IgG jsou naměřeny proti strukturám pšeničného lepku (glutenu) a jsou základním etiopatigenetickým faktorem glutenové enteropatie (céliakie).

Referenční meze

Viz též:
P_Anti-gliadin IgG - index
Anti-gliadin IgG - index
P
*
Relativní látkový poměr