Protilátky IgE proti gliadinu (arb.)

Anti-gliadin IgE (arb.)S_Anti-gliadin IgE (arb.)

Anti-gliadin IgE (arb.) (S; rel. látkový poměr [1] *) Neaktuální
Anti-gliadin IgE (arb.) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA) Neaktuální

P_Anti-gliadin IgE (arb.)

Anti-gliadin IgE (arb.) (P; rel. látkový poměr [1] *) Neaktuální


Anti-gliadin IgE (arb.) (S; rel. látkový poměr [1] *) Neaktuální

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgE proti gliadinu (arb.)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 00352
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgE (arb.) (S; rel. látkový poměr [1] ELISA) Neaktuální

Systém: S
Komponenta: Protilátky IgE proti gliadinu (arb.)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: ELISA
Klíč: 00353
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
ELISA
Relativní látkový poměrAnti-gliadin IgE (arb.) (P; rel. látkový poměr [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Protilátky IgE proti gliadinu (arb.)
Druh veličiny: Relativní látkový poměr
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 03184
Gesce: imunologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "větší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 500 - 1000
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Protilátky proti ant. prostředí
Pokyny, poznámky, info:
Diagnostika/screening gluténové enteropatie

Podklady pro preanalytickou fázi

Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní látkový poměr